Loading ...
Dịch tiếng Anh

Dịch tiếng Anh

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

DỊCH TÀI LIỆU TÀI CHÍNH, KINH TẾ, CHỨNG KHOÁN

DỊCH TÀI LIỆU TÀI CHÍNH, KINH TẾ, CHỨNG KHOÁN

Cùng với sự phát triển nhanh mạnh của thị trường tài chính Việt Nam và quá trình toàn cầu hóa kinh tế, nhu cầu tìm kiếm một đối tác tin cậy có thể cung cấp được dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp chất lượng cao về lĩnh vực này cũng đang ngày càng tăng cao.
DỊCH HỒ SƠ DỰ THẦU, DỊCH DỰ ÁN

DỊCH HỒ SƠ DỰ THẦU, DỊCH DỰ ÁN

Các Quý khách đã có nhiều yếu tố thuận lợi như: năng lực chuyên môn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, uy tín trên thương trường… hơn thế nữa doanh nghiệp Quý khách còn đưa ra giá chào thầu hấp dẫn đối với chủ đầu tư. Tuy nhiêu điều đó không đồng nghĩa với việc các Quý khách sẽ thắng thầu.
Dịch tiếng Nga

Dịch tiếng Nga

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng nga, phiên dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Dịch tài liệu kỹ thuật luôn là một nhu cầu cực kỳ cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất, tiêu dùng của một nền kinh tế, đặc biệt là một đất nước đang trong quá trình phát triển và hội nhập với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới như Việt Nam.
Dịch tiếng Pháp

Dịch tiếng Pháp

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

DỊCH TÀI LIỆU PHÁP LUẬT, TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

DỊCH TÀI LIỆU PHÁP LUẬT, TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Dịch tài liệu luật pháp luôn là một nhu cầu cần thiết phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội cũng như hợp tác và hội nhập với thế giới.
Dịch tiếng Đức

Dịch tiếng Đức

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch tiếng Đức - Việt - Đức chất lượng cao cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

DỊCH TÀI LIỆU VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC

DỊCH TÀI LIỆU VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC

Với một đội ngũ dịch thuật viên là những cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ có trình độ hiểu biết sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật, dịch tài liệu Văn hóa – Xã hội – Giáo dục đã trở thành thế mạnh trong các dịch vụ của Dch thut Hà Ni.
DỊCH TÀI LIỆU Y HỌC, DƯỢC PHẨM

DỊCH TÀI LIỆU Y HỌC, DƯỢC PHẨM

Dịch tài liệu y học và dược phẩm là một nhu cầu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng điều trị đối với nhiều cá nhân, tổ chức y tế, công ty dược phẩm, bệnh viện v.v.
Dịch tiếng Thái Lan

Dịch tiếng Thái Lan

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

Dịch tiếng Nhật

Dịch tiếng Nhật

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật, phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

DỊCH PHIM TRUYỀN HÌNH, ĐIỆN ẢNH

DỊCH PHIM TRUYỀN HÌNH, ĐIỆN ẢNH

Chưa bao giờ Phim truyện, điện ảnh lại phát triển nhanh như hiện nay, việc nhập khẩu các bộ phim từ nước ngoài về Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải dịch sang tiếng Việt. Chính vì lý do đó Bộ phận dịch phim của Dich thuật Hà Nội ra đời.

Dịch tiếng Trung

Dịch tiếng Trung

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.

Dịch tiếng Hàn

Dịch tiếng Hàn

Công ty Dịch thuật Hà Nội là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng, cung cấp phiên dịch, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Hàn, phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại cho mọi tổ chức, cá nhân với chất lượng đảm bảo, tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất.