Cách viết mở đầu, kết thúc Email bằng tiếng anh

1/6/2018 252

Cách viết mở đầu, kết thúc Email bằng tiếng anh
Hiện nay, viết email bằng tiếng anh khá phổ biến và được nhiều người trên toàn thế giới ưa chuộng. Vậy, cách viết mail thế nào cho trang trọng, lịch sự

Cách viết mở đầu, kết thúc Email bằng tiếng anh
Cách viết mở đầu, kết thúc Email bằng tiếng anh

Để mở đầu một email, trước tiên, người viết cần xác định xem văn phong phù hợp là trang trọng (formal) hay thân thiện (informal). Những cách mở đầu trang trọng bạn có thể dùng là:

– Dear Sir/ Madam,

– Dear Sir or Madam,

– To whom it may concern: (thường dùng trong Anh-Mỹ)

– Dear Mr/ Ms Jones,

– Dear Dr Smith,

Lưu ý: Không gọi tên riêng của người khác trong thư; không dùng “Miss” hay “Mrs” trước họ của người phụ nữ mà bạn không chắc chắn đã kết hôn hay chưa.

Với những trường hợp gửi thư cho những người thân thiết, bạn có thể chào đơn giản hơn:

– Hi Dennis,

– Hello Claire,

– Dear Mum,

Lưu ý: Sau lời chào, bạn luôn dùng dấu phẩy, ngoại trừ trường hợp “To whom it may concern”

Cách kết thúc thư email
Cách kết thúc thư email

Cách kết thúc thư email

Trong tiếng Anh, lời chào kết thúc một bức thư lại phụ thuộc nhiều vào việc bạn đã bắt đầu thư như thế nào. Với trường hợp trang trọng, bạn nên dùng:

– Yours faithfully, (khi thư bắt đầu là “Dear Sir/ Madam,”)

– Yours sincerely, (khi thư bắt đầu với họ của người nhận, chẳng hạn “Dear Ms Collins”)

– Sincerely yours, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

– Sincerely, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

– Yours Truly, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

Với trường hợp thân thiện, lời chào bạn có thể dùng là:

– Love, (Thân thương)

– Thanks, (Cảm ơn)

– Take care, (Bảo trọng)

– Yours,

Nguồn VnExpress

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.