Chuyện hài tiếng anh từ các tổng thống Mỹ

31/5/2018 118

Barack Obama

– If I had to name my greatest strength, I guess it would be my humility. Greatest weakness, it’s possible that I’m a little too awesome. (Nếu phải gọi tên điểm mạnh nhất của mình, tôi nghĩ đó là sự khiêm tốn. Còn điểm yếu lớn nhất, có thể là vì tôi hơi quá tuyệt vời)

Barack Obama
Barack Obama

Ronald Reagan
– I am not worried about the deficit. It is big enough to take care of itself. (Tôi không lo lắng đến thâm hụt. Nó đủ lớn để tự quan tâm đến chính mình)

– Politics is supposed to be the second-oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first. (Chính trị được xem là nghề lâu đời thứ hai. Tôi nhận ra rằng nó còn rất tương tự với nghề lâu đời nhất)

– I hope you’re all Republicans – Speaking to surgeons as he entered the operating room following a 1981 assassination attempt. (Hy vọng rằng tất cả các bạn đều thuộc đảng Cộng hòa – Ông nói đùa với các bác sĩ phẫu thuật khi được đưa vào phòng phẫu thuật sau vụ ám sát hụt năm 1981).

George W. Bush
– Thank you for your email. This Internet of yours is a wonderful invention.’ – To Al Gore during the 2000 presidential campaign. (Cảm ơn vì bức thứ email của ông. Internet của ông thật là một phát minh kỳ diệu – Nói với Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000. Ông Al Gore từng được nhận giải “Thành tựu Trọn đời” – giải thưởng thường niên do Viện hàn lâm quốc tế về nghệ thuật kỹ thuật số và khoa học trao tặng vì “ba thập niên đóng góp cho Internet”)

George W. Bush
George W. Bush

Jimmy Carter
– My esteem in this country has gone up substantially. It is very nice now when people wave at me, they use all their fingers. (Sự kính trọng dành cho cho tôi ở đất nước này đã tăng lên đáng kể. Khi người dân vẫy tay về phía tôi, thật tuyệt vời vì bây giờ họ dùng cả năm ngón)

John Adams
– In my many years I have come to a conclusion that one useless man is a shame, two is a law firm, and three or more is a congress. (Sau nhiều năm, tôi rút ra kết luận một người đàn ông vô dụng là điều xấu hổ, hai người là một công ty luật và ba người trở lên là một quốc hội.

Bill Clinton
Being president is like running a cemetery: you’ve got a lot of people under you and nobody’s listening. (Làm tổng thống thì cũng như làm chủ một nghĩa trang: bạn có nhiều người dưới mình nhưng không ai lắng nghe cả).

Abraham Lincoln
If I were two faced, would I be wearing this one? (Nếu là kẻ hai mặt, tôi có thể mặc cái này được không nhỉ?)

Lyndon Johnson
Did you ever think that making a speech on economics is a lot like pissing down your leg? It seems hot to you, but it never does to anyone else. (Bạn có bao giờ nghĩ là phát biểu về kinh tế giống với việc tự tiểu tiện lên chân mình. Bạn thì cảm thấy nóng, nhưng người khác không thấy vậy)

Y Vân (theo Mental Floss)

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.