Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

18/5/2018

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin VT&DV công FPT

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin VT&DV công FPT

18/5/2018

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin VT&DV công FPT

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

18/5/2018

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

Công ty CP hội chợ triển lãm Quốc tế (VINEXPO)

Công ty CP hội chợ triển lãm Quốc tế (VINEXPO)

18/5/2018

Công ty CP hội chợ triển lãm Quốc tế (VINEXPO)

Công ty CP Nhà máy Bia Thăng Long

Công ty CP Nhà máy Bia Thăng Long

18/5/2018

Công ty CP Nhà máy Bia Thăng Long

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Viễn Đông

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Viễn Đông

18/5/2018

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Viễn Đông

Công ty CPThương mại &Môi trường Việt Nam

Công ty CPThương mại &Môi trường Việt Nam

18/5/2018

Công ty CPThương mại &Môi trường Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

18/5/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.