Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

Trung tâm UNESCO giao lưu văn hóa Quốc tế

Trung tâm UNESCO giao lưu văn hóa Quốc tế

18/5/2018

Trung tâm UNESCO giao lưu văn hóa Quốc tế

Công ty Honda Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam

18/5/2018

Công ty Honda Việt Nam Hồ sơ dịch thuật tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và tiếng Nhật

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank

18/5/2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Hồ sơ mời thầu Gói thầu Cung cấp và triển khai hệ thống Ngân hàng điện tử (e-Banking) Hồ sơ mời thầu về Công nghệ Thông tin, Tài chính – Ngân hàng

Trung tâm Công nghệ máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm

Trung tâm Công nghệ máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm

18/5/2018

Trung tâm Công nghệ máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm Hồ sơ dịch thuật tài liệu kỹ thuật tiếng Đức

Công ty JICA Việt Nam

Công ty JICA Việt Nam

18/5/2018

Công ty JICA Việt Nam Hồ sơ dịch thuật tài liệu sách kỹ thuật

Công ty TNHH Minh Phúc

Công ty TNHH Minh Phúc

18/5/2018

Công ty TNHH Minh Phúc Dự án phiên dịch cabin

Công ty CP Tư vấn Sông Đà

Công ty CP Tư vấn Sông Đà

18/5/2018

Công ty CP Tư vấn Sông Đà Hồ sơ dịch thuật tài liệu tài liệu kỹ thuật tiếng Lào

Công ty CP Tư vấn Sông Đà

Công ty CP Tư vấn Sông Đà

18/5/2018

Công ty CP Tư vấn Sông Đà Hồ sơ dịch thuật tài liệu tài liệu kỹ thuật tiếng Lào

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.