Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực

18/5/2018

Trường Đại học Điện lực Dự án phiên dịch hội nghị

Công ty CP Điện tử Chuyên dụng Hanel

Công ty CP Điện tử Chuyên dụng Hanel

17/5/2018

Công ty CP Điện tử Chuyên dụng Hanel Dự án phiên dịch song song

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.