Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Danh Sách Các Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài

17/7/2018 2666

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Địa chỉ: Calle 11 de Septiembre 1442 C.P. 1426 – Capital Federal Argentina.
Ðiện thoại: (54-11) 4783 1802 / 4783 1825. Fax: (54-11) 4728 0078.
Email: sqvnartn@fibertel.com
Đất nước: Ác-hen-ti-na
2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Địa chỉ: Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo.
Ðiện thoại: (20-2) 761 7309 Fax: (20-2) 336 8612.
Email: vinaemb@intouch.com
Đất nước: Ai Cập
3. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Ðộ
Địa chỉ: Wajeda House, đường Gulmohat Cross, 7, Juhu Scheme, Mumbai – 400 049, Bombay.
Ðiện thoại: (91-22) 2620 8589 / 2620 8549. Fax: (91-22) 2624 8538
Email: vietnam@mtnl.net.in
Đất nước: Ấn Ðộ
4. Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Địa chỉ: 30, Rue Chénoua, Hydra, Alger.
Ðiện thoại: (213) 269 2752. Fax: (213) 269 3778.
Email: sqvnaler@djazair-conn.ect.com
Đất nước: Angeri
5. Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Địa chỉ: Edificio “Kalunga Atrium”, 10 Andar Rua Engracia Fragoso – Ingombotas, Luanda.
Ðiện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075. Fax: (244-2) 390 369.
Email: dsqvnangola@netangola.com
Đất nước: Angola
6. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên.
Ðiện thoại: (43-1) 368 0755. Fax: (43-1) 368 0754.
Email: embassy.vietnam@aon.at
Đất nước: Áo
7. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Địa chỉ: Kazimierzowska 14, 02 – 589 Warszawa.
Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780. Fax: (48-22) 844 6723.
Email: office@ambasadawietnam.org
Lãnh sự: Điện thoại: (48-22) 844 6740
Đất nước: Ba Lan
8. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen
Địa chỉ: Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd.
Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912. Fax: (44-20) 7937 6108.
Email: embassy@vietnamembassy.org.uk
Đất nước: Ai-len
9. Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Địa chỉ: Số 3, phố Mozajskovo, Minsk.
Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538. Fax: (375-1) 7239 1538.
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
Đất nước: Bê-la-rút
10. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Địa chỉ: #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles.
Ðiện thoại: (32-2) 379 2737. Fax: (32-2) 374 9376.
Email: vnemb.brussels@skynet.be
Lãnh sự: Điện thoại: (32-2) 379 2736
Đất nước: Bỉ
11. Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây
Địa chỉ: Nhà số 18, Simpang 80-11, Kg. Pengkalan Gadong, Km 4, Jalan Gadong.
Ðiện thoại: (673) 245 6483 / 245 6486. Fax: (673) 245 6485.
Email: srv@brunet.bn
Đất nước: Bru-nây
12. Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari
Địa chỉ: Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113.
Ðiện thoại: (359) 2963 2609. Fax: (359) 2963 3658.
Email: dsqvnsofia@eml.cc
Lãnh sự: Điện thoại: (359) 2963 3742
Đất nước: Bungari
13. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Địa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh.
Ðiện thoại: (855-23) 726 273 / 726 274. Fax: (855-23) 362 314.
Email: vnembpnh@online.com.kh
Lãnh sự: Điện thoại: (855-23) 362 531; Fax: (855-23) 427 385
Đất nước: Campuchia
14. Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
Địa chỉ: 470 phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8.
Ðiện thoại: (1-613) 236 0772. Fax: (1-613) 236 2704.
Lãnh sự: Điện thoại: (1-613) 2361398; Fax: (1-613) 236 0819
Đất nước: Canada
15. Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
Địa chỉ: 2751 Eliodoro Yanez, Providencia, Santiago.
Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755. Fax: (56-2) 356 6564.
Email: sqvnchile@yahoo.com
Đất nước: Chi-lê
16. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô Oét
Địa chỉ: Jabriya, Khu 10, Phố 19, villa số 96, P.O.Box 1232, Dasman 15463.
Ðiện thoại: (965) 531 1450 / 535 1593. Fax: (965) 535 1592.
Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn
Đất nước: Cô Oét
17. Đại sứ quán Việt Nam tại Cu Ba
Địa chỉ: # 1802, 5ta. Avenide, Esquina A 18, Miramarm Playa. La Habana.
Ðiện thoại: (53-7) 204 1502/ 204 1042. Fax: (53-7) 204 1041.
Email: embaviet@ceniai.inf.cu
Đất nước: Cu Ba
18. Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani
Địa chỉ: 35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest.
Ðiện thoại: (40-1) 312 1626. Fax: (40-1) 311 0334.
Email: vietrom2002@hotmail.com
Đất nước: Rumani
19. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Địa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK – 2900 Hellerup, Copenhagen.
Ðiện thoại: (45) 3918 3932. Fax: (45) 3918 4171.
Email: embvndk@hotmail.com
Đất nước: Đan Mạch
20. Đại sứ quán Việt Nam tại Ðức
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin.
Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113. Fax: (49-30) 5363 0200.
Email: sqvnberlin@t-online.de
Lãnh sự: Điện thoại: (49-30) 5363 0100
Đất nước: Ðức
21. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Địa chỉ: ÐịNassauplein 12, 2585 EB, The Hague.
Ðiện thoại: (31-70) 364 8917. Fax: (31-70) 364 8656.
Email: emviet@planet.nl
Đất nước: Hà Lan
22. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Địa chỉ: 28-58, Samchong – Dong, Chongno-Ku,110-230, Seoul.
Ðiện thoại: (82-2) 738 2318 / 739 2065. Fax: (82-2) 739 2604.
Lãnh sự: Điện thoại: (82-2) 734 7948; Fax: (82-2) 738 2317
Đất nước: Hàn Quốc
23. Đại sứ quán Việt Nam tại Hungari
Địa chỉ: 1062 Déhibáb, U.29, Budapest.
Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922. Fax: (36-1) 352 8798.
Email: su_quan@hu.inter.net
Lãnh sự: Điện thoại: (36-1) 343 3836
Đất nước: Hungari
24. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xia
Địa chỉ: Số 25 JL. Teuku Umar, Menteng, Jakarta-Pusat.
Ðiện thoại: (62-21) 310 0358 / 315 6775. Fax: (62-21) 314 9615.
Email: embvnam@uninet.net.id
Lãnh sự: Điện thoại: (62-21) 315 8537
Đất nước: Indonesia
25. Đại sứ quán Việt Nam tại Irắc
Địa chỉ: Hay Andalus, Mahalla 611, Zuqaq 34, Nhà 71, P.O. Box 15054 Yarmuk.
Ðiện thoại: (964-1) 541 3409 / 543 9919. Fax: (964-1) 541 1388.
Email: embassyvn_iraq@yahoo.com
Đất nước: Irắc
26. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran
Địa chỉ: Đại lộ Valiyeasr, .Ardebili, Pesyan, Baghestan 6, Mardani, East Ordibehesht, số 6, Tehran.
Ðiện thoại: (98-2) 1241 1670. Fax: (98-2) 1241 6045.
Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir
Đất nước: Iran
27. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Địa chỉ: Đường Thatluang Rd, Viên Chăn.
Ðiện thoại: (856-21) 413 409. Fax: (856-21) 414 601.
Email: lao.dsqvn@mofa.gov.vn
Lãnh sự: Điện thoại: (856-21) 413 400
Đất nước: Lào
28. Đại sứ quán Việt Nam tại Li Bi
Địa chỉ: 587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas, Tripoli.
Ðiện thoại: (218-2) 1483 5587 / 1483 6274. Fax: (218-2) 1483 6962.
Email: dsqvnlib@yahoo.com
Đất nước: Libi
29. Đại sứ quán Nam tại Liên Bang Nga
Địa chỉ: 13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va.
Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212. Fax: (7-095) 246 3121.
Email: dsqvn@com2com.ru .
Lãnh sự: Điện thoại: (7-095) 246 0687; Fax: (7-095) 246 6807
Đất nước: Liên Bang Nga
30. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lay-xia
Địa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur. Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534. Fax: (60-3) 2148 3270. Email: daisevn1@putra.net.my .Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036
Đất nước: Malaysia
31. Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Địa chỉ: 317-319 đường U Wisara, Sanchaung Township, Yangon. Ðiện thoại: (95-1) 524 656 / 501 993. Fax: (95-1) 524 285. Email: vnembmyr@cybertech.net.mm
Đất nước: Mianma

32. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Địa chỉ: EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar. Ðiện thoại: (976) 145 4632. Fax: (976) 145 8923. Email: vinaemba@magicnet.mn
Đất nước: Mông Cổ
33. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Địa chỉ: 1233, Phố 20, N.W. Suite 400 Washington DC. Ðiện thoại: (1 -202) 861 0737. Fax: (1 -202) 861 0917. Email: info@vietnamembassy-usa.org Lãnh sự: Điện thoại: (1 -202) 861 0694; 861 2293; Fax: (1 -202) 861 1297
Đất nước: Mỹ
34. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Địa chỉ: 87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria. Ðiện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118. Fax: (27-12) 362 8115. Email: embassy@vietnam.co.za
Đất nước: Nam Phi
35. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo. Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314. Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652. Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
Đất nước: Nhật
36. Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Địa chỉ: Tầng 21, Grand Plimmer Tower, 2 Gilmer Terrace P.O. Box 8042, Welllington. Ðiện thoại: (64-4) 473 5912. Fax: (64-4) 473 5913. Email: embassyvn@paradise.net.nz
Đất nước: Niu-di-lân
37. Đại sứ quán Việt Nam tại Panama
Địa chỉ: 52 Jose Gabriel Duque, La Cresta, Ciudad de Panama, Aparatado Postal 12434-6A, El Dorado. Ðiện thoại: (507) 265 2551. Fax: (507) 265 6052 / 264 4909. Email: embavinapa@cwpanama.net
Đất nước: Panama
38. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari. Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400. Fax: (33-1) 4524 3948. Email: vnparis@wanadoo.fr Lãnh sự: Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426; Fax: (33-1) 4414 6424
Đất nước: Pháp
39. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo (Vito Cruz) Malate, Manila. Ðiện thoại: (63-2) 525 2837 / 521 6843. Fax: (63-2) 526 0472. Email: sqvnplp@qinet.net Lãnh sự: Điện thoại: (63-2) 524 0364
Đất nước: Philippin
40. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
Địa chỉ: Plzenská 214 – Praha 5 – 150 00. Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540. Fax: (420-2) 5721 1792. Email: dsqvietnamcz@yahoo.com Lãnh sự: Điện thoại: (420-2) 2492 2074; Fax: (420-2) 2491 6488
Đất nước: Séc
41. Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-za-nia
Địa chỉ: P.O.Box 9724, Dar Es Salaam. Ðiện thoại: (255-2) 2277 3172. Fax: (255-2) 2277 3138. Email: vnembassy@raha.com
Đất nước: Tan-za-nia
42. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Địa chỉ: C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 – Madrid. Ðiện thoại: (34-91) 510 2867. Fax: (34-91) 415 7067
Đất nước: Tây Ban Nha
43. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Địa chỉ: 83/1 đường Wireless, Lumpini, Pathurnwan, Băng Cốc. Ðiện thoại: (66-2) 267 9602. Fax: (66-2) 254 4630. Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th Lãnh sự: Điện thoại: (66-2) 251 5837; 251 3551; Fax: (66-2) 251 7201
Đất nước: Thái Lan
44. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Địa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gajiosmanpasa, Ankara. Ðiện thoại: (90-312) 446 8049. Fax: (90-312) 446 5623. Email: dsqvnturkey@yahoo.com
Đất nước: Thổ Nhĩ Kỳ
45. Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Ðiển
Địa chỉ: 26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm. Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071. Fax: (46-8) 5562 1080. Email: infor@vietnamemb.se . Lãnh sự: Điện thoại: (46-8) 5562 1079
Đất nước: Thuỵ Ðiển
46. Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sĩ
Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern. Ðiện thoại: (41-31) 388 7878. Fax: (41-31) 388 7879. Email: vietsuisse@bluewin.ch
Đất nước: Thuỵ Sĩ
47. Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên
Địa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang. Ðiện thoại: (850- 2) 381 7353. Fax: (850- 2) 381 7632. Lãnh sự: Điện thoại: (850- 2) 381 7111
Đất nước: Triều Tiên
48. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Địa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh. Ðiện thoại: (86-10) 6532 1155 / 6532 1125. Fax: (86-10) 6532 5720. Email: suquanbk@yahoo.com Lãnh sự: Điện thoại: (86-10) 6532 5414
Đất nước: Trung Quốc
49. Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
Địa chỉ: Phố Rashidov 100 Tashkent. Ðiện thoại: (998-7) 1134 0393 / 11344 541. Fax: (998-7) 1120 6265 / 1120 6556. Email: dsqvntas@rol.uz
Đất nước: U-dơ-bê-ki-xtan
50. Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra. Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549. Fax: (61-2) 6286 4534. Email: vembassy@webone.com.au . Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556
Đất nước: Úc
51. Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina
Địa chỉ: Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép. Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837. Fax: (380-4) 4294 8066. Email: dsq@dsqvn.kiev.ua . Lãnh sự: Điện thoại: (380-4) 4294 8087
Đất nước: Ucraina
52. Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887. Ðiện thoại: (65) 6462 5936 / 6462 5938. Fax: (65) 6468 9863
Đất nước: Singapore
53. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ – Thụy Sĩ
Địa chỉ: 18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218 Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ. Ðiện thoại: (41-2) 798 9866. Fax: (41-2) 798 0724. Email: mission.vietnam@itu.ch
Đất nước: Thụy Sĩ
54. Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp
Địa chỉ: 2, đường Le Verrier, 75006 Paris. Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877. Fax: (33-1) 4432 0879. Email: unescovn@yahoo.com
Đất nước: Pháp
55. Phái đoàn Việt Nam tại LHQ
Địa chỉ: 866 UN Plaza, Suite 435, New York .Ðiện thoại: (1-212) 644 0594. Fax: (1-212) 644 5732. Email: vietnamun@vnmission.com
Đất nước: Liên Hiệp Quốc
56. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út
Địa chỉ: Villa số 11, đường 323/36, đại lộ heikh Khalifa bin Zayed, Al Jafiliya, Bur Dubai, Dubai. Ðiện thoại: (971-4) 398 8924. Fax: (971-4) 398 8624. Email: vnconsul@emirates.net.ae
Đất nước: Ả Rập Xê Út
57. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Batambang, Campuchia
Địa chỉ: Đường số 3, Batambang. Ðiện thoại: (855-53) 952 894. Fax: (855-53) 952 894. Email: lsqvnbat@camintel.com
Đất nước: Campuchia
58. Tổng lảnh sự quán Việt Nam tại Bombay, Ấn Ðộ
Địa chỉ: 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi. Ðiện thoại: (91 -11) 2301 9818 / 2301 0532. Fax: (91 -11) 2301 7714 / 2301 8448. Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in
Đất nước: Ấn Ðộ
59. Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Địa chỉ: Shis Q1 05, Conjunto 14, Casa 21, Lago Sul, CEP: 71615-140, Brasilia/DF. Ðiện thoại: (55-61) 364 5876 / 364 7587. Fax: (55-61) 364 5836. Email: tlsqvnsp@uol.com.br
Đất nước: Bra-xin
60. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc)
Địa chỉ: Tầng 2, khách sạn Kai Wah International, 157 đường Beijing, Côn Minh. Ðiện thoại: (86-871) 352 2669 / 351 5889. Fax: (86-871) 351 6667. Email: tlsqcm@yahoo.com . Đất nước: Trung Quốc
61. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 15, Great Smart Tower, 230 đường Wan Chai, Hồng Kông. Ðiện thoại: (852) 2591 4517 / 2591 4510. Fax: (852) 2591 4524 / 2591-4539
Đất nước: Trung Quốc
62. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan
Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000. Ðiện thoại: (66-4) 324 2190. Fax: (66-4) 324 1154
Đất nước: Thái Lan
63. Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Địa chỉ: 255 Sierra Ventana, Lomas de Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo. Ðiện thoại: (52-55) 5540 1632. Fax: (52-55) 5540 1612. Email: dsqvn@terra.com.mx . Lãnh sự: Điện thoại: (52-55) 5540 7587; Fax: (52-55) 5520 8689
Đất nước: Mê-hi-cô
64. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh. Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562. Fax: (86-77) 1553 4738. Email: tlsqvn@rediffmail.com
Đất nước: Trung Quốc
65. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo. Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314. Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652. Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp . Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
Đất nước: Nhật
66. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc – xế, Lào
Địa chỉ: 31 Banphabạt, Pắc – xế, Champassak. Ðiện thoại: (856-31) 212 058. Fax: (856-31) 212 827
Đất nước: Lào
67. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh. Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562. Fax: (86-77) 1553 4738. Email: tlsqvn@rediffmail.com
Đất nước: Trung Quốc
68. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ
Địa chỉ: 1700 California, Suite 430 San Francisco. Ðiện thoại: (1-415) 922 1577. Fax: (1-415) 922 1848. Email: info@vietnamconsulate-sf.org Lãnh sự: Điện thoại: (1-415) 922 1707; Fax: (1-415) 922 1757
Đất nước: Mỹ
69. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, Lào
Địa chỉ: 118 Si-Sa-Vang-Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet. Ðiện thoại: (856-41) 212 418. Fax: (856-41) 212 182
Đất nước: Lào
70. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville Campuchia
Địa chỉ: Sihanouk Ville. Ðiện thoại: (855 – 34) 933 669. Fax: (855 – 34) 933 669. Email: tlsqsiha@camintel.com
Đất nước: Campuchia
71. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc
Địa chỉ: 489 đường New South Head, Double Bay, Sydney, N.S.W. 2028. Ðiện thoại: (61-2) 9327 2539 / 9327 1912. Fax: (61-2) 9328 1653. Email: vnconsul@ihug.com.au
Đất nước: Úc
72. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra. Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549. Fax: (61-2) 6286 4534. Email: vembassy@webone.com.au Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556
Đất nước: Úc
73. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-di-vox-toc – Liên bang Nga
Địa chỉ: 107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc. Ðiện thoại: (7-4232) 226 948. Fax: (7-4232) 261 946
Đất nước: Liên bang Nga
74. Văn phòng Bonn, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Địa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn. Ðiện thoại: (49-22) 895 7540. Fax: (49-22) 835 1866. Email: sqvnbonn@aol.com
Đất nước: Đức
75. Văn phòng đại diện Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 3, 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc. Ðiện thoại: (886-2) 2516 6626. Fax: (886-2) 2504 1761. Lãnh sự: Điện thoại: (8862) 2516 6648; Fax: (8862) 2516 6625
Đất nước: Trung Quốc

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:
Công ty Dịch thuật Chuyên nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 1905, Tòa A, Nhà M3M4, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 090 677 5555
Email: baogia@dichthuathanoi.com

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.