Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

17/5/2018

Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam

Dự án nghiên cứu xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dự án nghiên cứu xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ

17/5/2018

Dự án nghiên cứu xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa

Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa

17/5/2018

Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa

Công ty JICA Việt Nam – JICA Vietnam Company

Công ty JICA Việt Nam – JICA Vietnam Company

17/5/2018

Công ty JICA Việt Nam – JICA Vietnam Company

Công ty Honda Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam

17/5/2018

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

17/5/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley

Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley

17/5/2018

Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

17/5/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.