Học tiếng Anh

Học tiếng Anh

Truyện ngắn tiếng Anh: Người nông dân Trung Hoa

Truyện ngắn tiếng Anh: Người nông dân Trung Hoa

17/7/2018

Truyện ngắn tiếng Anh: Người nông dân Trung Hoa. There is a Chinese story of an old farmer who had an old horse for tilling his fields. One day the horse escaped into the hills and, when all the farmer’s neighbours sympathised with the old man over his bad luck, the farmer replied,...

Từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động diễn ra ở nhà hàng

Từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động diễn ra ở nhà hàng

20/12/2018

Khi chồng các cốc lên nhau, chúng ta dùng động từ "stack". Hành động bê khay đồ uống của bồi bàn có thể được diễn tả bằng từ "lift"

Từ vựng tiếng Anh về các hành động của con người

Từ vựng tiếng Anh về các hành động của con người

20/12/2018

Các di chuyển như nhảy lò cò, nhảy dây hay hành động đấm, đá, ngồi xổm được diễn tả bằng động từ tiếng Anh nào?

Ba dạng câu hỏi trong cuộc họp bằng tiếng Anh

Ba dạng câu hỏi trong cuộc họp bằng tiếng Anh

20/12/2018

Nếu cần đồng nghiệp đóng góp ý tưởng mới hoặc chia sẻ thông tin chi tiết, bạn nên dùng câu hỏi mở thay vì đóng

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.