Ba dạng câu hỏi trong cuộc họp bằng tiếng Anh

20/12/2018 1396

Nếu cần đồng nghiệp đóng góp ý tưởng mới hoặc chia sẻ thông tin chi tiết, bạn nên dùng câu hỏi mở thay vì đóng

1. Câu hỏi đóng
Đây là những câu hỏi mà câu trả lời là "yes", "no", hoặc người được hỏi được đưa ra vài lựa chọn giới hạn. Ví dụ: "Do you agree?" hay "Which idea is the best?".

hoc-tieng-Anh-2514-1543985014
Câu hỏi đóng giúp bạn quan sát được phản ứng của mọi người một cách nhanh chóng, đặc biệt là khi muốn biểu quyết. Để tiết kiệm thời gian, thay vì hỏi "What should we do", bạn hãy đưa ra các phương án: "Should we do a, b or c?".
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên dùng dạng câu hỏi này khi muốn đồng nghiệp nêu ý tưởng mới hoặc chia sẻ thông tin chi tiết.

2. Câu hỏi mở
Câu hỏi mở bắt đầu bằng "Who", "What", "Where", "When", "Why" và "How". Chúng đòi hỏi câu trả lời dài, bạn có thể áp dụng khi thu thập ý kiến mới lạ, chi tiết.
Vấn đề của câu hỏi mở là bạn không biết trước câu trả lời của ai đó sẽ kéo dài trong bao lâu. Để đảm bảo thời lượng cuộc họp, bạn nên lên khung thời gian cho từng phần trước khi trình bày để người khác nắm được tình hình.

3. Câu hỏi tu từ
Bản chất của câu hỏi tu từ không thực sự là câu hỏi, bởi mọi người đã chắc chắn biết câu trả lời. Chẳng hạn, "Do we want to make more profit this year?". Chắc chắn công ty nào cũng muốn kiếm thêm lợi nhuận, vậy tại sao còn đặt câu hỏi?
Câu hỏi tu từ thường được dùng để xác nhận điều gì đó, hoặc để nhấn mạnh một lập luận mà bạn muốn mọi người đồng ý. Khi hỏi một câu rõ đáp án mười mươi, bạn có thể khiến người nghe tin rằng ý tưởng của mình là hợp lý.

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.