5 Nguyên Tắc Vàng Trong Nói Và Đọc Trong Các Kỳ Thi IELTS

1/6/2018 190

Cách viết số nhiều, đơn vị tiền tệ hay viết tắt… là những chi tiết nhỏ nhưng có thể lấy điểm của người học nếu không chú ý.

5 Nguyên Tắc Vàng Trong Nói Và Đọc Trong Các Kỳ Thi IELTS

1. Ngày, tháng

Bạn lưu ý, trong cả phần thi Listening và Reading, việc bạn viết câu trả lời dưới dạng số hoặc chữ đều được chấp nhận, miễn đáp ứng giới hạn từ cho phép.

Về ngày tháng, ngày có thể đứng trước tháng và ngược lại.
Ví dụ, nếu bạn muốn diễn tả ngày đầu tiên của tháng một, thì các cách viết sau đều chính xác: 1 January, January 1, 1st January, 1st of January, The first of January, January the first.

5 Nguyên Tắc Vàng Trong Nói Và Đọc Trong Các Kỳ Thi IELTS
5 Nguyên Tắc Vàng Trong Nói Và Đọc Trong Các Kỳ Thi IELTS

Khi viết giá trị tiền tệ, ví dụ 10 đôla Mỹ, thì 10$ là cách viết sai ngữ pháp.
Cách viết đúng ngữ pháp là $10 hoặc 10 USD, 10 US Dollars.

3. Số nhiều

Việc viết sai dạng số nhiều, số ít sẽ nghiễm nhiên lấy đi điểm của người thi. Vì vậy, sau khi điền đáp án lên tờ bài làm (Answer sheet), hãy kiểm tra xem câu trả lời của bạn đã đúng ở dạng số nhiều hay số ít chưa. Mỗi bài thi có 10 phút Transfer Time là khoảng thời gian thoải mái để bạn thực hiện công việc này.

Đối với các từ như thousand, million, billion… không thêm “s” đằng sau nếu chúng đi kèm với một số cụ thể. Ví dụ, 10 thousand people chứ không phải 10 thousands people. Trong trường hợp không có số cụ thể đi kèm, chúng ta có thể thêm “s”, ví dụ millions of dollars hay billions of people.

Một số từ như percentage (%) và proportion không có dạng số nhiều (tức không thêm “s”), dù những từ này có đi kèm hay không đi kèm với số cụ thể.

4. T/F/NG

Trong cả phần Listening và Reading, dạng bài True/False/Not given có thể được thay thế thành Yes/No/Not given. Trước tiên, bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của đề bài. Ví dụ, nếu đề bài ghi là True/False/Not given thì bạn không thể viết Yes hoặc No làm câu trả lời của mình.

Một số thí sinh có thói quen viết tắt True/False/Not given thành T/F/NG và Yes/No/Not given thành Y/N/NG. Cách viết tắt không được chấp nhận và bạn sẽ không có điểm dù người chấm thi hiểu bạn đã làm đúng. Viết đầy đủ câu trả lời cũng không làm tốn thời gian của bạn.

thí sinh có thói quen viết tắt True/False/Not given
thí sinh có thói quen viết tắt True/False/Not given

5. Viết tắt

Bạn không thể viết tắt trong một số trường hợp như Prime Minister thành PM, Physical Education thành PE… dù nhiều báo nước ngoài vẫn làm như vậy. Tuy nhiên một số từ, cụm từ có thể được viết tắt như The UK, The USA, Maths (thay vì Mathematics) vì những dạng viết tắt này được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Một bí quyết để nhận ra có được phép viết tắt hay không là nhìn vào giới hạn từ cho phép. Ví dụ, nếu giới hạn từ là 2, thì câu trả lời của bạn phải là The UK, thay vì danh từ đầy đủ The United Kingdom.

Theo Vn Express

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.