Tin tức

Tin tức

Cấp Visa du lịch Hàn Quốc

Cấp Visa du lịch Hàn Quốc

4/6/2018

Nghiên cứu ngôn ngữ, nhập học hệ chính quy, nhập học
vào chương trình ngắn hạn như nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc hoặc kỳ hạn
lưu trú khác nhau thì chắc chắn phải tuân theo các quy tắc và luật lệ
liên quan.
Vì có nhiều vấn đề phải chuẩn bị trước khi đến du
học Hàn Quốc nên cần thông qua mạng Internet hoặc thông qua Đại sứ quán
Hàn Quốc để nhận hướng dẫn cần thiết.
Trước
khi đến du học cần phải kiểm tra tài liệu và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng
về thức ăn, khí hậu, trang phục, tập quán sinh hoạt, hình thái cư trú,
văn hoá, lịch sử, ngôn ngữ v.v…. Để lưu trú thời gian dài ở nước ngoài
thì rất cần Visa và trước khi vào Hàn Quốc phải có hộ chiếu, Visa. . .
Hướng dẫn chung về vấn đề cấp visa như sau:
1. Giải quyết về Visa
“Dù
ở đất nước nào thì việc chấp nhận cho phép nhập cảnh đối với người nước
ngoài” hoặc “hành vi tiến cử của lãnh sự về việc xin nhập cảnh của
người nước ngoài” đang có ý nghĩa. Hiện nay ở Hàn Quốc chỉ còn “hành vi
tiến cử nhập cảnh đối với người nước ngoài của lãnh sự quán hoặc đại sứ
quán Hàn Quốc ở nước ngoài” đang có ý nghĩa.
1.1. Các loại Visa
1.1.1. Visa 1 lần

 – Có thể nhập cảnh 1 lần trong kỳ hạn có giá trị
 – Có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày cấp (áp dụng cho trường hợp theo giấy tờ thì kỳ hạn visa tương ứng theo giấy tờ đó) 
1.1.2. Visa nhiều lần 
  Có thể nhập cảnh trên 2 lần trong kỳ hạn có giá trị
  Kể từ ngày cấp:
– Visa theo giấy tờ thoả thuận hoặc visa ngoại giao thì tư cách lưu trú có giá trị trong 3 năm
– Visa theo giấy tờ thoả thuận cấp visa nhiều lần có giá trị trong kỳ hạn tương ứng với giấy tờ đã thoả thuận
– Lựa chọn chủ nghĩa tương hỗ hoặc lợi ích quốc gia sau đó cấp visa thì có giá trị trong kỳ hạn theo bộ tư pháp quy định.
1.2. Giấy đồng ý cấp Visa 
Giấy
đồng ý cấp Visa: để giảm bớt thủ tục cấp visa và rút ngắn kỳ hạn cấp,
trước tiên ở nơi cấp visa của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hàn Quốc ở
nước ngoài phải tiếp nhận giấy tờ của người được mời, tiếp theo trưởng
phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc trưởng phòng của cơ quan có thẩm quyền
nơi cư trú sau khi điều tra sơ bộ về đối tượng được cấp visa sẽ phát
cho giấy đồng ý cấp visa, và Đại sứ hoặc Lãnh sứ Hàn Quốc ở nước ngoài
sẽ cấp visa theo giấy đồng ý đó (trừ trường hợp chỉ định rõ chắc chắn
nhận giấy đồng ý cấp visa sau đó đề nghị cấp visa).
Trước
khi đến du học cần phải kiểm tra tài liệu và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng
về thức ăn, khí hậu, trang phục, tập quán sinh hoạt, hình thái cư trú,
văn hoá, lịch sử, ngôn ngữ v.v…. Để lưu trú thời gian dài ở nước ngoài
thì rất cần Visa và trước khi vào Hàn Quốc phải có hộ chiếu, Visa. . .
Hướng dẫn chung về vấn đề cấp visa như sau: 
2. Trường hợp tổng quát 
2.1. Đối tượng cấp visa 
 – Người nghiên cứu tiếng Hàn Quốc ở viện ngữ học thuộc đại học 
 –
Người nhận giáo dục ở cơ quan giáo dục không kể cơ quan giáo dục tương
đương với tư cách du học hoặc cơ quan nghiên cứu học thuật.
 – Người nghiên cứu về kỹ năng, kỹ thuật như đoàn thể, viện nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của chung hoặc công lập và tư lập.
 – Người với tư cách nghiên cứu công nghiệp hoặc nhận lương từ cơ quan nghiên cứu. 
2.2. Cách đề nghị và các loại giấy tờ phải nộp. 
2.2.1. Trường hợp chung 
Cách làm đơn xin cấp vi sa ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Hàn Quốc và các loại giấy tờ phải nộp như sau:
a)
Học sinh học tiếng Hàn Quốc ở viện ngôn ngữ thuộc đại học hoặc trường
hợp học sinh trao đổi cho việc nghiên cứu giáo dục công nghiệp bằng thoả
thuận giao lưu học thuật giữa các đại học.
Trường
hợp những người với tư cách nghiên cứu chung, tư cách lưu trú mà nhận
nghiên cứu ngôn ngữ tại viện ngữ học thuộc trường đại học trong nước và
nếu không có thời gian để chờ nhận cấp visa dài hạn trên 91 ngày (trường
hợp visa dài hạn thì sẽ mất nhiều thời gian vì Lãnh sự đảm nhiệm phải
nhận sự xác nhận cấp visa cho Bộ trưởng Bộ tư pháp, trước hết họ nhận
cấp visa ngắn hạn và sau khi nhập cảnh sẽ được phép biến đổi tư cách lưu
trú ngắn hạn thành dài hạn do trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc
trưởng phòng của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú quyết định.
b) Trường hợp khác.
 – Hộ chiếu
 – Đơn xin cấp vi sa (cung cấp ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán)
 – Giấy chứng nhận nghiên cứu
 – Quyết định thành lập của cơ quan nghiên cứu
 – Giấy chứng minh năng lực tài chính
 – Giấy xác nhận đảm bảo kinh phí của trường hợp cơ quan nghiên cứu đảm bảo kinh phí lưu trú.
 – Trường hợp khác chứng nhận đổi và chuyển tiền trong nước(trên 3.000 USD)
 –
Giấy chứng nhận (không thể xác minh khả năng chi trả kinh phí cần thiết
trong khi lưu trú như học phí hoặc trường hợp được Bộ tư pháp công nhận
là cần thiết) 
2.2.2. Trường hợp theo giấy đồng ý cấp visa 
 –
Trường hợp theo giấy đồng ý cấp visa thì người mời Hàn Quốc sẽ đề nghị
nơi xuất cảnh (Uichongbu, Ulsan, DongHae) hoặc văn phòng quản lý xuất
nhập cảnh nơi lưu trú sau đó nhận cấp.
 – Người
nước ngoài định nhập cảnh nhận giấy đồng ý cấp visa từ người mời Hàn
Quốc sau đó đề nghị Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Hàn quốc cấp visa.
 – Giấy tờ phải nộp khi xin cấp visa như hộ chiếu, đơn xin cấp visa, giấy đồng ý cấp visa.
 –
Người mời Hàn Quốc khi đề nghị cung cấp visa cho người nước ngoài thì
cần có các loại giấy tờ phải nộp kèm theo các giấy tờ khác giống như khi
đề nghị cấp visa chung ở trên. 

3. Trường hợp nhập học chương trình chính quy 
3.1. Đối tượng cấp visa 
Các
viện đại học, trường đại học, đại học chuyên nghiệp được thành lập theo
quy định của luật giáo dục Hàn Quốc, hơn nữa tương đương với người
nghiên cứu của lĩnh vực được chỉ rõ hoặc nhận giáo dục của hệ chính quy
(cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ) ở cơ quan nghiên cứu học thuật trên đại học
chuyên nghiệp được thành lập theo quy định của luật đặc biệt.
3.2. Cách xin cấp visa và các giấy tờ cần nộ
Đề nghị cấp visa ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Hàn Quốc, các giấy tờ phải nộp khi xin cấp visa như sau:
3.2.1 Trường hợp chung 
 – Hộ chiếu
 – Đơn xin cấp visa (cung cấp ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán)
 –
Nộp “giấy cho phép nhập học” bao gồm nội dung của quyết định kiểm tra
năng lực tài chính và năng lực học tập do hiệu trưởng trường mà mình du
học hoặc chủ nhiệm khoa phát hành. 
3.2.2 Trường hợp theo giấy đồng ý cấp visa 
  Trường
hợp theo giấy đồng ý cấp visa thì người mời Hàn Quốc sẽ đề nghị nơi
xuất cảnh (Uichongbu, Ulsan, DongHae) hoặc văn phòng quản lý xuất nhập
cảnh nơi lưu trú sau đó nhận cấp. 
○ Người nước ngoài định
nhập cảnh nhận giấy đồng ý cấp visa từ người mời Hàn Quốc sau đó đề nghị
Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Hàn Quốc cấp visa. ○ Các giấy tờ phải
nộp với trường hợp này: hộ chiếu, đơn xin cấp visa, và giấy đồng ý cấp
visa nhận từ người mời Hàn Quốc. 
○ Người mời Hàn Quốc khi đề
nghị đồng ý cấp visa cho người nước ngoài thì cần có các loại giấy tờ
phải nộp kèm theo các giấy tờ khác giống như khi đề nghị cấp visa chung ở
trên. 
○ Đại sứ hoặc Lãnh sự của Đại sứ quán và Lãnh sự quán
Hàn Quốc ở nước ngoài khi đồng ý cấp visa có thể giữ thêm 1 bộ giấy tờ
cần phải nộp ○ Xem trang web liên quan

(theo kienthucduhoc.com

Tags:

Tin tức

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.