Tin tức

Tin tức

Hệ thống giáo dục Thụy Sỹ

17/7/2018 44

Nhìn chung, Thụy Sĩ có
hệ thống giáo dục chất lượng cao, không chỉ phù hợp với các sinh viên
trong nước mà còn phù hợp với cả sinh viên quốc tế. Hiện nay số sinh
viên quốc tế đang học tại các trường Đại học của Thụy Sĩ chiếm đến 40%
tổng số sinh viên của trường và con số này đang có xu hướng ngày càng
tăng dần lên.

Về mặt cơ cấu tổ chức và bằng cấp, giáo
dục đại học Thụy Sĩ tuân theo tiêu chuẩn Châu Âu, sinh viên dễ dàng học
chuyển tiếp tại một trường Đại học trên thế giới: Bằng Đại học – 3 năm,
Thạc sĩ – 2 năm, Tiến sĩ – 3 năm.

Giáo dục trước Tiểu học: Bậc học này không bắt buộc, nhưng giúp các em làm quen với các cấp học bắt buộc sau này.

Giáo dục tiểu học: Từ 4 – 6 năm tuỳ theo từng bang, là hình thức giáo dục bắt buộc ở Thụy Sĩ.

Giáo dục trung học gồm:

a – Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9 hoặc lớp 10 tuỳ theo từng bang): vẫn là bậc học bắt buộc.

b – Trung học phổ thông (từ lớp 10 đến
lớp 12): hết giai đoạn giáo dục bắt buộc, lúc này học sinh đã 16 tuổi và
có thể lựa chọn: học văn hóa hay học nghề.

Giáo dục đại học: Giáo dục đại học Thụy Sĩ chia làm hai nhóm chính:

a – Thứ nhất là, các trường đại học tổng hợp dành cho những học sinh theo học chương trình văn hoá chung.
Ở Thụy Sĩ có khoảng 12 trường Đại học tổng hợp gồm 10 trường trực thuộc
bang và 2 trường Bách khoa trực thuộc liên bang (mỗi trường có nhiều
chi nhánh). Các trường trực thuộc bang có cơ cấu tổ chức tương đối giống
nhau. Đa số các trường đều có: khoa Kinh tế, khoa Luật, khoa Khoa học
xã hội. Hai trường Đại học Bách khoa thì đào tạo kỹ sư, các môn Khoa học
chính xác, Khoa học tự nhiên.

b – Thứ hai là, các trường đại học chuyên ngành: dành
cho những học sinh học nghề từ PTTH muốn đạt trình độ Đại học về học
nghề: có khoảng 70 trường đại học với hơn 300 chuyên ngành đào tạo. Về
mặt trình độ hay bằng cấp các trường này hoàn toàn tương đương với các
trường đại học tổng hợp kể trên. Điểm khác nhau duy nhất là các trường
này đặc biệt chú trọng tới thực hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh
tế, nhạc, nghệ thuật, y tế, quản lý hành chính…

– Học phí ở các trường (kể cả đại học
công lập và tư thục) của Thụy Sĩ tương đối thấp. Tuy nhiên việc xin học ở
các trường này không dễ vì đòi hỏi kiến thức kinh điển rất cao. Sinh
viên cũng có thể lựa chọn bất cứ một chuyên ngành nào theo mong muốn
như: Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Công nghệ thông tin, Quản
trị du lịch và khách sạn, …. Dịch vụ Ngân hàng, Khách sạn và Du lịch là thế mạnh của giáo dục và đào tạo tại Thụy Sĩ.

(theo AMEC)

Tags:

Tin tức

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.