Phân biệt ‘very’, ‘too’, ‘enough’

31/5/2018 1829

Phân biệt ‘very’, ‘too’, ‘enough’
Khi dùng để nhấn mạnh mức độ của sự việc, bạn có thể dùng “very”, “too”, “enough” nhưng với sắc thái và cấu trúc khác nhau trong tiếng anh và dịch tiếng anh:

Very + tính từ là một cụm phổ biến có nghĩa “rất …” và mang sắc thái khách quan. Sự việc đằng sau đó có thể tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ:

– The coffee is very hot, but I can drink it. (Cốc cà phê rất nóng, nhưng tôi vẫn có thể uống nó)

7-10-b2-a1-8977-1444266533
Phân biệt ‘very’, ‘too’, ‘enough’

Too (adv)

Too + tính từ là cụm có nghĩa “quá..” mang sắc thái tiêu cực, thường dẫn đến một kết quả không hay. Ví dụ:

– The coffee is too hot. I can’t drink it. (Cốc cà phê quá nóng. Tôi không thể uống nó)

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng “too” trong những mẫu câu như:

– The coffee is too hot to drink. (Cốc cà phê quá nóng để uống)

– The coffee is too hot for me to drink. (Cốc cà phê quá nóng để tôi có thể uống)

Enough (pronoun, adv)

Enough vừa là một đại từ, một trạng từ và có nhiều cách dùng hơn. Từ này có nghĩa “sufficient” – vừa đủ để làm gì. Tuy nhiên, cấu trúc của “enough” có sự khác biệt khi kết hợp với các từ loại khác nhau.

Tính từ, trạng từ + enough to do something. Ví dụ:

– The coffee is hot enough (for me) to drink. (Cốc cà phê đủ nóng cho tôi có thể uống)

– I often get up early enough to do some exercises. (Tôi thường dậy đủ sớm để có thể tập thể dục)

Danh từ + enough + to do something

– I don’t have money enough to buy it. (Tôi không có đủ tiền để mua cá

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.