Tuyển Cộng Tác Viên | Dịch thuật|Phiên dịch| Dịch công chứng |Dịch thuật Hà Nội

Tuyển cộng tác viên

Tuyển cộng tác viên

Tuyển cộng tác viên

16/7/2018

Nam, nữ tuổi từ 24 trở lên, đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành ngoại ngữ cần dự tuyển và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm biên dịch, dịch thuật (tốc độ dịch tối thiểu từ 8 – 10 trang/ ngày) yêu thích công việc dịch tài...

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.