Quy tắc viết hoa các từ trong Tiếng Anh

31/5/2018 178

Trong tiếng anh có những quy tắc viết hoa mà bạn cần lưu ý trong quá trình viết để tạo lịch sự và đúng với cú pháp hơn.

Quy tắc viết hoa các từ trong Tiếng Anh.

1. Họ và chức danh trang trọng
– Viết hoa chức danh khi đứng trước tên, ví dụ từ “President” trong câu sau: We are pleased to introduce President Obama.

– Viết thường khi chức danh ở phía sau họ tên, ví dụ từ “chairman” ở câu sau: The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft.

– Viết hoa từ chỉ phương hướng, địa danh, ví dụ từ “East” ở câu sau: Growing up in a military family, Hunter spent many years in the Far East.

– Viết thường khi nhắc đến phương hướng nói chung, ví dụ từ “north” ở câu sau: The storm is moving north at 17 miles per hour.

– Thông thường viết hoa: ngày trong tuần, tháng, ngày lễ, sự kiện, ví dụ từ “Independent” trong cụm “Independent Day”.

– Các mùa trong năm viết thường, ví dụ “winter”.

27-b3-a2-1448678856_660x0

2. Danh từ riêng
– Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiện quan trọng.
– Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp.
– Ví dụ “New York Police Department” được viết hoa nhưng cụm “police department” viết thường trong câu sau: John is an officer with the New York Police Department, the largest municipal police department in the United States.
27-b3-a3-1448678857_660x0
3. Trích dẫn và nhan đề

– Viết hoa chữ cái đầu của câu nói trích dẫn khi đặt câu nói ấy trong dấu ngoặc kép.

– Viết hoa ký tự đầu khi trích dẫn tiêu đề sách, phim hay bài hát nhưng viết thường các giới từ và mạo từ trong đó, ví dụ như tiêu đề bộ phim “Dances with Wolves” (Nhảy với những con sói) trong câu sau: Jenny said ‘Dances with Wolves’ is her favorite Kevin Costner movie.

4. Tên viết tắt các chữ cái đầu và tên đặc biệt khác

– Viết hoa các từ được tạo từ chữ cái đầu của một cụm từ (ví dụ: NATO, AIDS), hoặc các chữ cái đầu của một cụm từ, ví dụ “NBC’ là viết tắt của “National Broadcasting Company”

27-b3-a2-1448678856_660x0

– Phần lớn các từ phái sinh (từ tạo ra bởi một từ gốc) không cần thiết phải viết hoa, ví dụ như từ “penicillin” trong câu “The Penicillium fungus is used to make penicillin”.

Theo Grammarnet

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.