Brochure

Brochure

Dịch tài liệu tờ rơi, Brochure, Catalogue chuyên nghiệp

Dịch tài liệu tờ rơi, Brochure, Catalogue chuyên nghiệp

20/5/2018

Dịch thuật trong lĩnh vực tờ rơi, Brochure, Catalogue.. là ngành dịch thuật khá đặc thù. Và đặc biệt, nội dung cần phải cô đọng, nhưng vẫn diễn đạt được đầy đủ nội dung cần truyền tải. Yêu cầu đặc biệt, người dịch cần có...

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.