12 danh từ tiếng Anh thường gặp để thay thế cách dùng

20/12/2018 1367

Trong nhiều ngữ cảnh, bạn có thể thay thế từ "chance" bằng "break", "luck", "opportunity".

danh-tu-1-1540375321_r_680x0

danh-tu-2-1540375321_r_680x0

danh-tu-4_r_680x0

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.