Những câu nói tiếng anh khiến bạn suy nghĩ về cuộc đời

31/5/2018 2362

Có thể bạn sẽ phải “rùng mình” khi nhận ra mình đã sống quá hời hợt qua những câu nói tiếng Anh của các vĩ nhân trên thế giới.

Những câu nói tiếng anh khiến bạn suy nghĩ về cuộc đời

1. Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying. (Arthur C. Clarke) – Có hai khả năng tồn tại: chúng ta cô đơn giữa vụ trụ này hoặc không phải như thế. Và cả hai đều đáng sợ.

1-1444028784_660x0 (1)
Two possibilities exist

2. Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. (Jonathan Lockwood Huie) – Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được yên bìn

3. To love is to recognize yourself in another. (Eckhart Tolle) – Yêu nghĩa là nhận ra mình ở một người khác.

To love is to recognize yourself in another
To love is to recognize yourself in another

4. If you want to build a ship, dont drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea. Antoine de Saint-Exupéry Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng gọi thợ mang gỗ đến, phân chia công việc và sắp xếp thứ tự. Thay vào đó, hãy dạy họ biết khát khao đại dương bất tận và mênh mông ngoài kia.

5. Some cause happiness wherever they go, others whenever they go. (Oscar Wilde) – Một số người mang lại hạnh phúc bất kỳ nơi nào họ tới, một số khác lại bất kỳ lúc nào họ đi.

6. Don‘t let schooling interfere with your education. (Mark Twain) – Đừng khiến trường học làm cản sự nghiệp học hành của bạn.

7. And when the last tree has died, and the last river has been poisoned, and the last fish caught, will we realize we cannot eat money. (Tục ngữ Ấn Độ) – Và khi cái cây cuối cùng đã chết, dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, con cá cuối cùng bị bắt, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta không thể ăn được tiền.

8. Every man dies, but not every man truly lives. (William Wallace) – Mọi người đều chết, nhưng không phải ai cũng thực sự sống.

9 Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. (Albert Einstein) – Mỗi người là một thiên tài. Nhưng nếu bạn cứ phán xét một con cá dựa trên khả năng biết trèo cây, bạn sẽ làm con cá sống cả đời với niềm tin rằng nó là kẻ ngốc.

12-10-b1-a5-5104-1444618842
Some people die at 25 and aren’t buried until 75

10. Some people die at 25 and aren’t buried until 75.(Benjamin Franklin) – Một số người chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn cất.

Y Vân

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.