Tin tức

Tin tức

Những lưu ý từ vựng trước buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh.

18/7/2018 104

Để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Việt đã khó, bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi phỏng vấn bằng tiếng anh.

1. Hãy tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp.
– Could you introduce a little about yourself? – Câu hỏi đề nghị giới thiệu bản thân
– What are your strengths? – Câu hỏi về điểm mạnh
– What are your short-term goals? – Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn
– What are your long term goals? – Câu hỏi về mục tiêu lâu dài
– Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
– What do you think makes you a good fit for this company? – Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra những lý do mà công ty nên thuê mình
– How would you describe your work style? – Câu hỏi về phong cách làm việc.

Những lưu ý từ vựng trước buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh
Những lưu ý từ vựng trước buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh.

2. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp.
Một số từ vựng phổ biến:
– strengths /’streɳθ/: Thế mạnh
– weakness /´wi:knis/: Điểm yếu
– align /ə´lain/: sắp xếp
– analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích
– problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề
-describe /dɪˈskraɪb/: mô tả

int-grahic-12

– work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc
– important /im’pɔ:tənt/: quan trọng
– challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức
– under pressure /’ʌndə preʃə/: chịu áp lực
– tight deadlines /tait dɛdˌlaɪn/: thời hạn chót gần kề
– manager /ˈmænәdʒər/: quản lý
– goal oriented: có mục tiêu
– responsibility: nhiều trách nhiệm.
3. Tìm hiểu thật kỹ những thông tin về công ty và những thuật ngữ mà họ thường sử dụng khi truyền thông.

4. Tìm hiểu về những thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh và đối thủ cạnh tranh trên các báo tiếng Anh. Những từ vựng chuyên ngành liên quan đến hoạt động của công ty sẽ gây ấn tượng với nhà phỏng vấn, cho thấy bạn có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng trước buổi gặp mặt.

Trung tâm Anh ngữ AMA

Tags:

Tin tức

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.